Z pomocy i porad prawnych osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać w godzinach od 9.00 do 15.00.