Skierowany jest on do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, w tym również do beneficjentów projektów, którzy otrzymali w latach 2008-2012 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydarzenie to ma  na celu promocję dobrych praktyk Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie śląskim. Prace mają inspirować czytelników do realizacji swoich planów oraz wykazywać różne możliwości wykorzystywania funduszy europejskich.

W konkursie wziąć udział mogą zarówno profesjonaliści jak i dziennikarze – amatorzy w dwóch kategoriach wiekowych:

¾     młodzież od 14 do 18 roku życia,

¾     dorośli powyżej 18 roku życia.

Ich zadaniem będzie  opisanie w formie artykułu prasowego lub  publikacji internetowej historii uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego  Kapitała Ludzki. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które nie zostały wcześniej sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą formularz zgłoszeniowy wraz z artykułem lub publikacją internetową  do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego na adres:

                Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

                Ul. Ligonia 46,

                40-037 Katowice

                z dopiskiem: „PRESS EFS – Konkurs Dziennikarski”

lub przesłać  na adres e-mail: mblaszczyk@slaskie.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24.05.2013 roku.

Szczegółowe informacje  wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: www.efs.slaskie.pl