Opinie należy składać na piśmie w  kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020) W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

                                                                      

Szczegółowe informacje