Termin realizacji zadania: od  18 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013 wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje