Objazd odbywa się ulicami: Ranoszka, Wyzwolenia i Kasztanową.

Prace prowadzi JSW S.A.