Proponowana realizacja zadań nastąpi w okresie 1 kwietnia 2013 roku do 29 czerwca 2013 r. Oferty złożył Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 10, w Jastrzębiu-Zdroju.