Spotkanie odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Informacji (pokój 002A) w godzinach od 900 do 1400.