Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na 2013 rok. Wnioski należy złożyć do 31 marca.

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój 020, budynek A), lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wysokość środków publicznych na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wynosi 112 200,00 zł.

Szczegółowe informacje