Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami.

Konwencja wprowadza do polskiego prawa nową definicję niepełnosprawności – stanowi, że to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym. Zalicza do tej grupy osoby, które „mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”. Oznacza to, że Konwencja definiuje niepełnosprawność jako problem społeczny, a nie sprawę osoby nią dotkniętej.

W Polsce jest ok. 5,5 mln niepełnosprawnych. Osoby te i instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi ciągle borykają się z wieloma problemami, nie tylko finansowymi, architektonicznymi czy technicznymi, ale również wynikającymi z mentalności tzw. osób sprawnych. W Polsce funkcjonują przedszkola, szkoły integracyjne, ale integracja na co dzień w wielu środowiskach nie jest widoczna. Korzystając z okazji obchodów Roku Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera, jako placówka na co dzień zajmująca się osobami niepełnosprawnymi, chce w ciągu całego roku 2013 podejmować działania, które przybliżą środowiskom w mieście i województwie problematykę niepełnosprawności oraz pozwolą włączyć osoby sprawne do współpracy z niepełnosprawnymi.

Patronat nad obchodami Roku Osób Niepełnosprawnych objął Śląski Kurator Oświaty, włączając się we wszystkie nasze inicjatywy. Partnerami we współorganizacji i obchodach roku są: Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju i Stowarzyszenie „Projekt Dziesiątka”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju.

Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju organizuje dni otwarte, podczas których rodzice dzieci nie uczęszczających do ZSS 10, będą mogli skonsultować się ze specjalistami w zakresie diagnozy i pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od urodzenia do 12 lat. Spotkania odbywać się będą w siedzibie szkoły przy ul. Szkolnej 1.

Terminy spotkań:

11 marca – godzina 15.30-17.30

16 kwietnia – godzina 15.30-17.30

17 kwietnia – godzina 15.00-17.00

22 kwietnia – godzina 15.00-17.00

25 kwietnia – godzina 15.30-17.30

7 maja – godzina 14.00-16.00

16 maja – godzina 15.30-17.30

24czerwca – godzina 15.30-17.30

Zapisy na konkretny dzień i godzinę ustala się w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu:
32 47 11 446

Spotkania odbywać się będą także w Przedszkolu Specjalnym w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci przy ul. Kościuszki 14. Tam odbędą się cykliczne zajęcia dla nauczycieli przedszkoli publicznych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój, podczas których omawiane będą problemy funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach masowych. Problemy te dotyczą zarówno edukacji jak i wychowywania oraz integracji ze zdrowymi rówieśnikami.

Terminy spotkań w godzinach od 16.00 do 18.00:

28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 16 maja i 20 czerwca.