Konsultacje potrwają od 4 do 11 marca.

Opinie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta (pok. 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

Szczegółowe informacje