Oferta szkoły adresowana jest do uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum. Szkoła proponuje kandydatom m.in. : naukę w klasach o różnych profilach, naukę języków obcych, możliwość korzystania z pracowni wyposażonych w sprzęt multimedialny i materiały wykorzystywane przy przedmiotowych doświadczeniach, a także rozwijanie talentów intelektualnych, artystycznych i społecznych, takich jak zajęcia teatralne, kółko gitarowe i wokalne, spotkania animatorów.

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek mieści się przy ul. Kusocińskiego 47.