W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 4.03.2013 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Międzynarodowa impreza judo młodzików i dzieci organizowana z okazji 50 lat Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Ofertę złożył Klubu Judo KOKA Jastrzębie z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14 B w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do  18.03.2013 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.