Przewidywany czas trwania szkolenia od godziny 16.00 do godziny 20.30.

Zakończył się kolejny rok działalności a tym samym nadszedł czas na przedłożenie przez organizacje pozarządowe sprawozdań finansowych. Udział w szkoleniu pomoże
w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych w sposób zgodny z przepisami i terminowy.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, w związku z czym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie organizacji do uczestnictwa w projekcie. Udział w szkoleniu należy zgłaszać na załączonym formularzu, który należy dostarczyć osobiście, drogą elektroniczną lub faksem do 19 marca 2013 r. do Wydziału Obywatelskiego  – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, pok. 210 A, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl, tel. 032/47-85-135. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.