Kwartalnik jest bezpłatny. Wersję papierową można otrzymać w siedzibie Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka 4.