Ministerstwo na wszystkie zadane pytania odpowiedziało, rozwiewając tym samym niektóre wątpliwości Polskiego Związku Niewidomych. Oba obszerne listy (zarówno pismo Polskiego Związku Niewidomych, jak i odpowiedź Ministerstwa) można znaleźć poniżej.