15 Marca 2013

Anonimowa wspólnota rodzin, która swój program opiera na dwunastu stopniach oraz tradycjach i koncepcjach istnieje w naszym kraju od ponad trzydziestu lat, a na świecie od ponad pięćdziesięciu. Właśnie w owym czasie żony alkoholików (założycieli ruchu Anonimowych Alkoholików – AA) – Lois i Anna zauważyły dodatni wpływ stosowania programu tzw. dwunastu kroków na ich mężów i postanowiły pomóc osobom takim jak one podobnym programem. To one doprowadziły do powstania wspólnoty w maju 1951 roku, a jej nazwa to anglojęzyczny skrót od Alcoholics Anonymous.

W Polsce na początku lat 70. ubiegłego wieku istniała tylko jedna grupa terapeutyczna dla żon alkoholików – w Poznaniu. Grupa była prowadzona przez psychologów z przychodni odwykowej. Grupa ta jako pierwsza otrzymała informacje o Al-Anon od Hanki z Kanady, która będąc członkiem Al-Anon w Kanadzie przysyłała wówczas do Polski wiele broszur oraz książki przetłumaczone na język polski. Dzięki temu w Polsce zaczęła tworzyć się na coraz większą skalę swego rodzaju wspólnota skupiająca wiele grup, która w 1999 r. została oficjalnie zarejestrowana jako Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon. W 1993 r. powstała intergrupa śląsko-dąbrowska, w ramach której działają również grupy z Jastrzębia-Zdroju. „Sasanka” oraz „Katarzyna” – to grupy działające od wielu już lat w naszym mieście.

Więcej o grupie Al-Anon można przeczytać w najnowszym numerze gazety „Jastrząb”.