Patronat nad tym przedsięwzięciem objął prezydent miasta Marian Janecki. W maratonie wzięło udział 9 drużyn reprezentujących licea i technika naszego miasta ze szkół: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 5, ZS nr 6, ZSMS, ZSSS. Maraton maturzystów sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych w zakresie podstawowym. Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Razem mieli do rozwiązania 180 zdań w ciągu 4 godzin. Która z drużyn wywalczyła dla swojej szkoły puchar Prezydenta Miasta dowiemy się 5 kwietnia podczas finału X Miejskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stroną organizacyjną maratonu zajęli się: dyrektor ZS nr 6 Jerzy Maduzia, doradca metodyczny matematyki Ewa Szatkowska oraz wybrani nauczyciele matematyki pracujący w komisji.