Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z metodami pracy w węgierskiej szkole specjalnej oraz dodatkową działalnością na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracowano też nad wspólnym utworem muzycznym, który ma być prezentowany jako produkt końcowy projektu.

Goście mieli również okazję poznać historię regionu oraz spotkać się z lokalnymi władzami.  Dodatkowo uczestniczyli w obchodach święta narodowego Węgier, które przypada 15 marca. Jest to rocznica wybuchu powstania węgierskiego w 1848r.

Bogaty program i praca nad projektem zaowocowały nowymi pomysłami. Wartością dodaną takiej współpracy są niewątpliwie kontakty zagraniczne, poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego krajów partnerskich   i doskonalenie posługiwania się językiem angielskim.

Szkoła uczestniczy w programie współpracy  międzynarodowej Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Wraz z partnerskimi szkołami z Anglii, Hiszpanii, Turcji i Węgier realizowany jest projekt muzyczny, którego celem jest poznawanie kultury regionalnej krajów i podnoszenie sprawności językowej w posługiwaniu się językiem angielskim. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera będąc koordynatorem projektu, czuwa nad sprawnym przebiegiem całego projektu. Ukoronowaniem   zadań realizowanych przez szkoły partnerskie będzie koncert finałowy w wykonaniu dzieci i nauczycieli ze wszystkich państw w Hiszpanii. Na wielkiej scenie teatru, przez uczniów ze wszystkich szkół, zostanie zaprezentowany utwór przygotowywany przez szkoły specjalnie na tę okazję. 

Inf nad. ZS nr 10