Głównym celem projektu jest zapobieganie przemocy wśród uczniów szkół podstawowych oraz budowanie wśród nich więzi społecznych. Program został stworzony jako odpowiedź na sygnały płynące ze środowisk szkolnych wskazujące wzrastający poziom agresji wśród uczniów. Wyróżnikiem projektu wśród innych tego typu akcji jest to, iż program jest nie tylko skierowany do dzieci, ale w znacznej mierze jest realizowany z dziećmi i przez dzieci.

W ramach przeprowadzanej obecnie części pilotażowej projektu na terenie szkół powoływane są do życia specjalne grupy uczniów „Zgrane piątki”. Ich członkowie rozwiązują zadania kształtujące właściwe relacje między rówieśnikami i uczą się określać, jakie postawy są właściwe, jakie zaś nie. Edycja pilotażowa realizowana w roku szkolnym 2012/2013 ma za zadanie wypracowanie modelowej formuły, która następnie będzie mogła być wdrażana w innych placówkach na terenie Polski zainteresowanych akcją. Aktualnie program prowadzony jest w czterech śląskich szkołach – dwóch z Jastrzębia-Zdroju (SP nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej, SP nr 5 im. Władysława Broniewskiego), jednej z Katowic (SP nr 51 z oddziałami integracyjnymi im. Fryderyka Chopina) i jednej z Pawłowic (SP nr 2 im. Józefa Pukowca). Wszystkie zlokalizowane są w okolicach działania Spółki Energetycznej Jastrzębie pomysłodawcy programu.

Agata Otrębska, koordynatorka projektu „Zgrana Piątka“, powiedziała: – Osoby uczestniczące w „Zgranej Piątce” fantastycznie działają na zajęciach – są chętne do pracy, bardzo odpowiadają im ćwiczenia warsztatowe. Takich programów jak „Zgrana Piątka” nigdy nie jest za mało. Zmiana zachowań czy postaw to proces długotrwały – nic nie zmieni się jak za sprawą czarodziejskiej różdżki. Stąd im wcześniej zaczniemy i im dłużej pozwolimy dzieciom trenować komunikację, tym lepiej. Uczenie porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów to najlepsza metoda zapobiegania i agresji, i przemocy w szkołach. Dużo trudniej działać, gdy przemoc jest już faktem. Dlatego w „Zgranej Piątce” pracujemy już w podstawówkach i nastawiamy się na długoterminowe efekty.

Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS – organizator projektu – jest organizacją pozarządowa, której misją jest tworzenie warunków do zawiązywania się społeczności opartych na wiedzy i zaufaniu. Fundacja wspiera młodych ludzi na drodze osobistego rozwoju (www.demos.org.pl).

Szkoły biorące udział w pilotażu:

  • Szkoła Podstawowa nr 51 w Katowicach
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach

Program jest realizowany przez Fundację DEMOS przy współpracy Spółki Energetycznej Jastrzębie i współfinansowany przez Fundusz Szwajcarski. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Inf. nad.