Ten nowoczesny terminal informacyjny znajduje się w poczekalni Komendy, jego obsługa jest prosta i intuicyjna, a co za tym idzie nie wymaga dobrej znajomości komputera.

Zakup infokiosku został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego pt. „Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach Policji śląskiej”.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim, a jego realizacja umożliwi zainteresowanym interaktywny kontakt z policją. Dzięki temu łatwiejsze stanie się nawiązanie dialogu i wymiana informacji przyczyniające się do wzrostu efektywności działania policji.