Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca 2013 roku.