Szkolenie uczące jak zmniejszyć koszty prowadzenia działalności potrwa od godziny 9.00 do 13.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pomocpodatnikom.pl