Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mieszkających w Jastrzębiu-Zdroju i w jego okolicach.

Cel konkursu:

– zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej

– uwrażliwianie młodego pokolenia na otaczający świat, w którym dorasta

– propagowanie aktywności twórczej wśród dzieci.

Regulamin:

W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych klas I- III z Jastrzębia-Zdroju i okolic. Temat pracy plastycznej: „Jastrzębie-Zdrój – moje miasto dawniej, dziś, jutro”. W konkursie będą brane pod uwagę prace plastyczne wykonane samodzielnie przez dzieci. Technika wykonanych prac: dowolna – liczymy na inwencję twórczą dziecka. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Każda praca powinna być czytelnie opisana według podanego wzoru: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres przedszkola lub szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, numer telefonu. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac według następujących kryteriów: walory artystyczne zgodne z tematyką konkursu, oryginalność, jakość i stopień trudności wykonania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone w na uroczystości upamiętniającej rocznicę nadania praw miejskich miastu Jastrzębie-Zdrój. Dyrektorzy zarówno przedszkoli jak i szkół biorących udział w konkursie zostaną poinformowani o terminie i godzinie rozstrzygnięcia konkursu. Nagrody zostaną przyznane w trzech grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki, klasy I-III (szkoły podstawowe). Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora.

Prace konkursowe należy złożyć do 19 kwietnia na adres:

Publiczne Przedszkole nr 12

Ul. Cieszyńska 148

44-335 Jastrzębie-Zdrój