Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój 020, budynek A), lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wnioski mogą składać: Komisja Rady Miasta właściwa ds. kultury, instytucje kultury, stowarzyszenia twórców i artystów oraz inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

Szczegółowe informacje