W projekcie uczestniczą szkoły i przedszkola aż z 8 krajów, takich  jak: Turcja (koordynator projektu), Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Polska, Rumunia oraz Włochy. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Partnerzy wspólnie  realizują kolejne zadania zawarte w projekcie zatytułowanym „Let’s play my ancestors chilgood game”.

Konkretne cele projektu to:

– odkrywanie gier starszej generacji, dzięki którym dzieci uczą się czegoś nowego od dziadków, poprawiają więzi łączące dwa pokolenia, kształtują właściwą postawę i dobry kontakt między najmłodszym i najstarszym pokoleniem.

– wszechstronny rozwój poprzez fakt, że gry i zabawy wprowadzają radosny nastrój, poprawiają stan zdrowia, tworzą jak najlepsze warunki do aktywnego wypoczynku, rozwijają sprawność fizyczną.

– wspieranie tożsamości narodowej i kultury poszczególnych krajów biorących udział  w projekcie.

W ramach projektu przedszkolaki uczone są poszanowania zasad oraz akceptacji różnorodności innych kultur. Poznają ich dziedzictwo i szukają podobieństw między nimi. Ucząc się prostych słów i piosenek w różnych językach europejskich, dzieci oswajają się z nimi oraz rozumieją znaczenie ich znajomości w komunikacji.

Udział w prestiżowym europejskim projekcie to ciekawe doświadczenie nie tylko dla dzieci, ale również dla nauczycieli. Podczas dwuletniej współpracy pedagodzy poznają system nauczania w każdym z krajów uczestniczących w projekcie Comenius i wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi edukacji. Spotkania, w których uczestniczą w trakcie realizacji programu, inspirują ich do podejmowania wciąż nowych, twórczych pomysłów na drodze do osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych. Pedagodzy chętnie dzielą się doświadczeniami zdobytymi w trakcie trwania projektu. Uczestnictwo w programie to także prestiż oraz promocja placówki. Służy między innymi popularyzacji wychowania przedszkolnego oraz wzbogaceniu oferty edukacyjnej przedszkola. To również promocja naszego miasta, gdyż realizacja zadań projektu to okazja do pokazania i zareklamowania naszego pięknego regionu oraz możliwość podzielenia się naszą bogatą kulturą i folklorem.

Zaangażowanie instytucji uczestniczących w projekcie jest jedną z wielu sposobów otwarcia  drzwi do Europy. 

W  grudniu 2012 roku delegacja przedszkola przebywała z wizytą w Saronno – partnerskim mieście we Włoszech. Czterodniowy pobyt delegacji naszego przedszkola obfitował w liczne wydarzenia. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić placówki oświatowe w zaprzyjaźnionej miejscowości oraz uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli włoskich. Nauczyciele oraz uczniowie z poszczególnych krajów partnerskich zwiedzili przygotowaną przez włoskich partnerów wystawę, która zgromadziła przedmioty służące do zabawy ich rodzicom oraz dziadkom. Jednym z punktów programu było spotkanie z burmistrzem miasta, który wykazywał wielkie poparcie i zaangażowanie  dla tego typu projektów. Spotkanie w Saronno było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń nauczycieli w kwestii edukacji.

Pobyt we Włoszech to też czas na zwiedzanie! Włochy przywitały swych gości śniegiem. Podążając wzdłuż uliczek Saronno, przechadzając się po pokojach Castello Sforzesco, czy też oglądając sklepienia w mediolańskim  Duomo odnosiło się  wrażenie, że Włochy to kraj, w którym nowoczesność nie jest w stanie przyćmić wszędzie obecnej historii i tradycji.

Jeśli dodać do tego możliwość zasmakowania specjałów włoskiej kuchni i przyjemne wrażenie, jakie pozostawiła po sobie gościnność gospodarzy, można stwierdzić, że spotkanie grupy Comeniusa było wielkim sukcesem, w którym przedszkole miało przyjemność mieć swój udział.

W marcu bieżącego roku dyrektor przedszkola Halina Smaroń oraz nauczycielka Anna Urbasik (przedszkolny koordynator projektu) uczestniczyły w kolejnej ciekawej i pożytecznej wizycie w ramach realizacji projektu w hiszpańskim mieście Maria. Wraz z nimi w spotkaniu uczestniczyły też delegacje szkolne z krajów partnerskich.

Goście spotkali się między innymi z władzami miasta, zwiedzali szkołę, obserwowali lekcje w tej placówce. Szkoła przygotowała dla gości prezentację multimedialną dotyczącą systemu edukacji w Hiszpanii, jej uczniowie zaprezentowali tradycyjne tańce hiszpańskie. Była też lekcja języka hiszpańskiego oraz lekcja gotowania narodowego dania –  paelli. Nie zabrakło też dnia tradycyjnych gier hiszpańskich. Niezapomnianym przeżyciem była również wycieczka do Granady,  gdzie nauczyciele oraz uczniowie zwiedzili Alhambrę- warowny zespół pałacowy w andaluzyjskim regionie hiszpańskim.

Wizyta była okazją do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim i hiszpańskim zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Szkolni koordynatorzy projektów przygotowali kolejne zadania i uzgodnili terminy ich realizacji. Spotkanie pozostawiło wiele wspomnień i niezapomnianych wrażeń. Zaowocowało też wieloma przyjaźniami.

W związku z realizacją projektu  Publiczne Przedszkole nr 17 czeka wiele wyzwań, ale także i wiele atrakcji. Już w dniach 21 – 25 maja 2013r. będziemy gospodarzem kolejnego spotkania. Tym razem przedstawiciele partnerskich krajów odwiedzą nasze przedszkole, nasze miasto i nasz kraj.

Informacje o działaniach projektowych realizowanych w przedszkolu w ramach programu Comenius znajdują się nie tylko na stronie internetowej placówki: www.pp17.webd.pl  Szczegółowo można je także śledzić na dodatkowo prowadzonej przez nią stronie internetowej projektu: http://comenius-lets-play-together.blogspot.com/ , na którą serdecznie zapraszamy.

inf. nad. PP17