W uzasadnieniu projektu czytamy: Mając na celu uhonorowanie za zasługi na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się podjęcie uchwały, która pozwalałaby nadać tytuł ”Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” osobie nie będącej mieszkańcem Miasta Jastrzębie-Zdrój, bądź też odznakę „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” osobie zamieszkującej na terenie Miasta.

Opinie należy składać na piśmie do 4 kwietnia w kancelarii Urzędu Miasta (pok. 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

Szczegółowe informacje