Badania odbywają się w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

N.W.Z.O.Z Medicus 99 mieście się przy ul. Dworcowej 1d. Tel. 32 47 57 780.