Hrmonogram:

godz. 9.00 – 9.15 – Rejestracja uczestników,

godz. 9.15 – 9.20 – Powitanie uczestników, Przedstawienie ramowego programu seminarium szkoleniowego, Jerzy Banach, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A w Żorach,

godz. 9.20 – 9.30 – Oferta sponsora,

godz. 9.30 – 10.00 – Bezpłatne usługi informacyjne oraz usługi doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego, Fundusz Pożyczkowy ARP, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A w Żorach,

godz. 10.00 – 10.15 – Dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy,

godz. 10.15 – 10.30 – Dotacje/Pożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą projekt 6.2 PO KL. Projekty dofinansowane z UE,

godz. 10.30 – 10.45 – ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) profil zaufany w ZUS

godz. 10.45 – 11.00 – Poczęstunek

godz. 11.00 – 12.00 – Dyskusja i podsumowanie seminarium

Ilość miejsc jest ograniczona.

Potwierdzenie uczestnictwa osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach przy al. Wojska Polskiego 4; informacji udziela: Monika Dominiak, tel. 32 4351566, e mail arpsa@ka.onet.pl.