Tematem konkursu adresowanego do osób pełnoletnich są pisemne, osobiste wspomnienia związane z miastem Jastrzębie-Zdrój. Założeniem konkursu jest m.in. popularyzacja historii miasta oraz zebranie wspomnień ukazujących zmieniającą się jastrzębską rzeczywistość.

Wspomnienia mogą dotyczyć całokształtu życia lub tylko jego wybranego okresu, mogą być związane z życiem codziennym, świętami, pracą zawodową i społeczną, odpoczynkiem, mogą opisywać wydarzenia, ludzi, krajobraz, architekturę i historię miasta.

Prace mogą mieć różne formy prozatorskie, takie jak: opowiadanie, reportaż, relacja, felieton.

Konkurs to także wyjątkowa okazja do prezentowania własnej twórczości i promocji naszej „małej ojczyzny”.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 15 czerwca podczas obchodów Dni Jastrzębia-Zdroju na Stadionie Miejskim.

Regulamin dostępny jest stronie www.biblioteka.jastrzebie.pl