Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami, jak również przestrzeganie prawa o ruchu drogowym. Rajd odbywa się na drogach uczęszczanych przez samochody. Każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym.

Rajd odbędzie się 27 kwietnia przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Start o godz. 9.30. Zakończenie Rajdu ok. godziny 14.00.