Partnerem projektu po stronie polskiej jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”. Wartość projektu to 16 275,96 Euro, z tego 85% dofinansowania pochodzi z Unii Europejskiej a 10% z Budżetu Państwa.  Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji „Polsko-czeskich spotkań branżowych”, realizowanych w ramach transgranicznego projektu Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

Koncepcja kolejnego partnerskiego projektu była wspólną inicjatywą tych trzech miast, po tym jak pozytywnie został odebrany projekt z 2011 r. Cykl spotkań branżowych cieszył się wówczas bardzo dużym zainteresowaniem. W odczuciu samych uczestników, spotkania te dały im możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami bliźniaczych instytucji po drugiej stronie granicy, co pozwoliło na debaty i dyskusje  w tematach: kultury, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego. Podjęto wówczas decyzję o jego kolejnej edycji. Ideą  nowego projektu jest utrzymanie cykliczności takich spotkań tematycznych, co ma w efekcie utrwalić nawyk dobrej transgranicznej współpracy oraz stworzyć możliwość nawiązania nowych kontaktów pomiędzy NGO, jednostkami organizacyjnymi miast, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w w/w obszarach tematycznych. Projekt zakłada organizację jednego spotkania branżowego pn. „Kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja” w Jastrzębiu-Zdroju oraz współorganizację dwóch spotkań branżowych pn. „Gospodarka i przedsiębiorczość” w Karwinie i „Bezpieczeństwo publiczne” w Hawierzowie, a także wspólnej konferencji  podsumowującej projekt z elementami warsztatów i paneli, na których m.in. wypracowane mają zostać założenia bądź plany dotyczące dalszej współpracy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa w nowej perspektywie finansowej UE. Wystawione zostaną także dwa stoiska promujące partnerską współpracę w Karwinie i Hawierzowie z udziałem przedstawicieli tych miast. Opiekę merytoryczną nad całym projektem, bieżące tłumaczenia i moderowanie oraz opracowanie zawartości merytorycznej materiału dotyczącego założeń bądź planów dalszej współpracy trzech miast zapewnia polski partner projektu – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna. Wartością dodaną projektu jest przede wszystkim fakt, iż jest to projekt komplementarny z projektami Karwiny i Hawierzowa, i tym razem w jego realizację wszystkie miasta będą tak samo zaangażowane, bowiem każde miasto przygotowało swój odrębny wniosek i realizować będzie projekt typu B. W  projekcie pojawia się także aspekt szerokiej promocji współpracy trzech miast m.in. poprzez wystawienie dwóch stoisk promocyjnych w Karwinie i Hawierzowie, do udziału w których planuje się zaprosić jastrzębskie firmy, chcące przedstawić swą ofertę mieszkańcom miast partnerskich.