Program prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, a jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez właściwe odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej. Adresatami są osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci w placówkach oświatowych, a także rodzice i ich dzieci.  18 kwietnia w godz. od 9.00 do 11.00 w sali Rady Miasta odbędzie się szkolenie dla intendentów i dyrektorów publicznych przedszkoli z terenu naszego miasta, podczas którego zostaną przedstawione główne założenia i cele programu.