W tym roku uczestnicy akcji będą m.in. zmieniać przestrzeń (np. rewitalizować skwery), usprawniać komunikację pomiędzy mieszkańcami a lokalną władzą, organizować pikniki, obchody świąt, lokalne igrzyska sportowe. Inni pozmieniają godziny pracy biblioteki, menu w szkolnej stołówce lub lokalne regulaminy konsultacji społecznych.

Aby wziąć udział w akcji, należy zarejestrować się na www.maszglos.pl. Wszyscy uczestnicy otrzymają, nie tylko szczegółowe wytyczne, jak realizować zadanie, lecz również indywidualne wsparcie udzielane przez doświadczonych ekspertów. Chętni, którzy do akcji zgłoszą się przed 28 kwietnia, mają szanse uzyskać rozszerzone wsparcie – udział w finansowanych przez Fundację weekendowym szkoleniu, a nawet mikrogrant na pokrycie drobnych wydatków związanych z realizacją zadania.

Najskuteczniejszym uczestnikom – tj. takim, którzy nie tylko doprowadzą do konkretnej zmiany, ale także do ścisłej współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami – zostanie przyznana nagroda Super Samorząd.

W tym roku akcję Masz Głos, Masz Wybór wraz z Fundacją Batorego współorganizują: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR), Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Informacji na temat akcji udziela:

Olga Skarżyńska

Fundacja im. Stefana Batorego

e-mail: oskarzynska@batory.org.pl

telefon: 22 536 02 62

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.maszglos.pl