Znalezienie miejsca na parkingu często jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego zdecydowano się na rozwiązania, które spowodują większą rotację pojazdów i umożliwią zarówno klientom, jak i pracownikom korzystającym z samochodów prywatnych do celów służbowych łatwiejsze znalezienie miejsca – wyjaśnia Marek Krakowski, dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, który będzie zarządcą nowego systemu parkowania.

Od połowy kwietnia urzędowy parking zostanie przekształcony w parking płatny niestrzeżony. Nieodpłatne będzie pierwsze 75 minut parkowania. Opłaty pobierane będą po przekroczeniu tego czasu w godzinach od 6.00 do 24.00. Dopuszcza się jednak możliwość czasowego zaprzestawania poboru opłat za parkowanie, np. w czasie dni ustawowo wolnych od pracy wypadających w tygodniu, uroczystości, świąt itp.

Opłata po przekroczeniu 75 minut  w przypadku samochodu osobowego, motocykla lub innego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wyniesie 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania. Z parkingu nie będą mogły skorzystać  pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Pobieranie należnej opłaty za parkowanie na parkingu odbywać się będzie przy pomocy automatycznego systemu poboru opłat parkingowych. Kasa systemu będzie znajdowała się przy wejściu głównym budynku Urzędu Miasta. Wszelkich płatności dotyczących należności za parkowanie pojazdu na parkingu należy dokonywać gotówką – wyjaśnia dyrektor Krakowski.

Przed wjazdem na parking należy zatrzymać się przed szlabanem i pobrać bilet, który należy zachować w celu uiszczenia opłaty. Pobranie biletu powoduje podniesienie się szlabanu wjazdowego. Przed opuszczeniem parkingu należy udać się do kasy automatycznego systemu poboru opłat parkingowych i uiścić opłatę. Automat nie pobierze opłaty w przypadku gdy: czas parkowania był nie dłuższy niż 75 minut oraz gdy opłaty nie są pobierane, np. w czasie dni ustawowo wolnych od pracy wypadających w tygodniu, uroczystości, świąt. Aby wyjechać z parkingu, należy umieścić bilet wjazdowy w czytniku biletów w ciągu 15 minut od uiszczenia opłaty. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia biletu za parkowanie pobierana jest opłata w wysokości 15,00 zł. W celu uiszczenia takiej opłaty, należy uzyskać zastępczy bilet wjazdowy wydawany w Ośrodku Dyżurnym Straży Miejskiej.