Harmonogram spotkań:

– os. 1000-lecia – 17 kwietnia, godz. 17.00, Zespół Szkół nr 12,

– sołectwo Borynia – Skrzeczkowice – 24 kwietnia, godz. 17.00, Dom Sołecki w Boryni,

– os. Tuwima – 25 kwietnia, godz. 17.00, restauracja Harjan.