Skierowany jest on w kierunku miast, gmin i powiatów, które w swojej codziennej pracy, służbie lokalnej społeczności kierują się szeroko rozumianą odpowiedzialnością, tak w kwestiach najbardziej prozaicznych jak utrzymywanie zdrowej polityki finansowej, jak również w obszarach „miękkich” jakimi są edukacja, zdrowie, sport, kultura i sztuka czy ekologia – informuje Magdalena Adamska, Koordynator Programu.