Celem naboru jest wyłonienie młodych przedsiębiorców, którzy otrzymają wsparcie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym odbywa on staż. Pobyt za granicą może trwać od 1 do 6 miesięcy.  Do udziału w projekcie uprawnieni są:

§  Początkujący przedsiębiorcy, którzy maja w planach założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.

§  Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej.  

Nabór do działania odbywa się w trybie ciągłym do 30 września 2014 r. Zarówno młody przedsiębiorca jak i ten doświadczony muszą się zarejestrować na stronie działania: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje znajdują  się  na stronie: www.parp.gov.pl/index/more/31874