W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 5 kwietnia  wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  Spotkania Szachowe Miast i Klubów Partnerskich z okazji 50-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ofertę złożył Uczniowski Klub Sportowy „PIONIER”, ul. Mazurska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 11 kwietnia może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.