W tym roku obchody przebiegają pod hasłem „Elektroodpady – proste zasady” w związku z czym uczniowie odpowiadali na pytania testowe dotyczące gospodarowania odpadami, a w szczególności zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uczestnicy mogli wykazać się wiedzą odnośnie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami oraz ich wpływem na środowisko i zdrowie człowieka. Tradycyjnie nie zabrakło także zagadnień związanych z najbliższym otoczeniem, czyli naszym miastem.

Komisja po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktacji przyznała:
I miejsce – Magdalenie Sobik z Gimnazjum nr 12
II miejsce – Katarzynie Goik z Gimnazjum nr 11
III miejsce – Karolinie Dziekanowskiej z Gimnazjum nr 9
Wyróżnienie – Grzegorzowi Łyp z Gimnazjum nr 3

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

W kolejnych dniach czekają nas dalsze konkursy o tematyce ekologicznej dla uczniów jastrzębskich szkół i przedszkoli, które mają nauczyć najmłodszych jak włączyć się w domową segregację śmieci, a tym samym aktywnie wziąć udział w ochronie najbliższego środowiska przyrodniczego. Finałem obchodów Dnia Ziemi będzie festyn organizowany 18 kwietnia przed halą sportowo-widowiskową połączony z wymianą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na sadzonkę drzew i krzewów lub energooszczędną żarówkę.