Szkolenie odbędzie się w siedzibie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego "BIT" w Bielsku-Białej (ul. 1 Dywizji Pancernej 45 – przy drodze szybkiego ruchu Bielsko-Biała – Cieszyn).

Szkolenie kierowane jest do koordynatorów projektów reprezentujących potencjalnych wnioskodawców z terenu województwa śląskiego, zainteresowanych realizacją wspólnych polsko-czeskich projektów w ramach trwającego do 17 czerwca br. naboru.

 Przedmiotem szkolenia będzie praca z aplikacją internetową Benefit 7 – on-line – przy stanowiskach komputerowych.

 Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk komputerowych, osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go faxem, na nr: 33 485 32 83 do dnia 18 kwietnia br.

Po szkoleniu pracownicy RPK zapraszają wszystkich zainteresowanych na konsultacje propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach POWT RCz-RP 2007-2013.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://ewt.slaskie.pl/