Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji projektu. Omówione zostaną zagadnienia związane ze sprawozdawczością, ewaluacją, informacją i promocją, w tym między innymi:

·         wymagania odnośnie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu,  ·         opracowywanie sprawozdań (finansowych i merytorycznych), ·         monitoring, ewaluacja i kontrola,  ·         obowiązki informacyjne i promocyjne w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o nadsyłanie zgłoszeń  do 24 kwietnia 2013r. (do godz.12:00) za pośrednictwem strony internetowej (zgłoszenie on-line), poprzez e-mail: info_rybnik@roEFS.pl lub faksem (032 756 95 37). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka.

Udział w szkoleniu mogą wziąć WYŁĄCZNIE osoby, które otrzymały od Ośrodka EFS oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, obowiązuje uczestnictwo w pełnym wymiarze godzinowym szkolenia.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.rybnik.roefs.pl