Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, do wyczerpania środków finansowych.