W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta 18 kwietnia wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Zakup karmy służącej do dokarmiania bażantów na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Ofertę złożyło Koło Łowieckie „Odra” Rybnik siedzibą  przy ul. Rydułtowskiej 65, 44-314 Radlin.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od  23 kwietnia może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.