W konkursie uczestniczyło 8 zespołów teatralnych z klas młodszych z jastrzębskich szkół. Honorowym gościem konkursu i jednocześnie jednym z jurorów był syn Ludwika Jerzego Kerna, Krzysztof Jerzy Kern.

Poziom występów dzieci był bardzo wysoki, o czym świadczyła wypowiedź Krzysztofa Kerna. Wspomniał on również o swoim ojcu Ludwiku Jerzym Kernie i wysnuł refleksję „…jeżeli jest gdzieś i ogląda nas z góry, to na pewno bardzo się cieszy, że jego wiersze w tak świetny i profesjonalny sposób interpretowane są przez dzieci”.

Pierwsze miejsce zdobyła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 5, inscenizacją do wiersza pt. „ Niespodzianka”. Przygotowana przez Wioletę Wieczorek, Renatę Reichman i Katarzynę Lotko.

Drugie miejsce zajęła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 4, inscenizacją do wiersza pt. „Pchła i psy”. Przygotowana przez Ewę Lis i Michalinę Brudzińską.

Trzecie miejsce – grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 10 inscenizacją „Żyrafa u fotografa” i „Dwa rękawy”. Przygotowana przez Ilonę Pas i Iwonę Kulas.

Dodatkowo jury nagrodziło „indywidualność  sceniczną”, którą otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowani przez Katarzynę Palczak za inscenizację wiersza „Psepis na wiersyk dla dzieci”.

Specjalną nagrodę od Krzysztofa Jerzego Kerna – książkę z dedykacją od żony poety Marty Stebnickiej-Kern za inscenizację utworu „Krowa autostradowa” otrzymała grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6, przygotowana przez Aurelię Goldę.

Po rozdaniu nagród, na zakończenie konkursu dyrektor szkoły Maria Mazurek przytoczyła kilka słów Ludwika Jerzego Kerna. Pisał on tak: „Obserwuję literaturę dziecięcą na świecie i powiem wprost: wolałbym, żeby jej autorzy nie straszyli dzieci. Niech w książkach dla dzieci znajdzie się więcej radości, poezji  i optymizmu. Tylko wówczas będzie można mówić o szczęśliwym dzieciństwie.”