W ramach projektu będzie można skorzystać z bezpłatnych form aktywizacji zawodowej i społecznej – zakres wsparcia zawiera regulamin projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronach internetowych, m.in. na stronie. www.pupjastrzebie.pl

Tam też znajdują się szczegóły dotyczące projektu.