Zebrania odbywać się będą według następującego harmonogramu:

– sołectwo Szeroka – 8 maja, godz. 17.00, OSP,

– sołectwo Bzie – 14 maja, godz. 17.00, OSP.