Publiczne Przedszkole nr 17 podczas konferencji reprezentowała nauczycielka Anna Urbasik, koordynator programu eTwinning w placówce. Nauczycielka znalazła się w grupie ponad 70 nauczycieli z całej Europy, którzy na konferencję przybyli na zaproszenie swoich Biur Narodowych eTwinning.

Pierwsza część spotkania poświęcona była prezentacji dotychczasowych działań w ramach programu inGenious oraz Scientix.  Przedstawiono praktyki promocyjne – publikacje prasowe, zdjęcia, materiały filmowe, zawartość stron internetowych, wystawy.

Druga część poświęcona była warsztatom w grupach roboczych. Została stworzona doskonała okazja do dyskusji z liderami programu oraz z pozostałymi partnerami z wielu krajów europejskich.

Informacje i praktyczne doświadczenia zdobyte podczas konferencji przyczyną się do poszerzenia oferty dydaktycznej placówki o założenia programów inGenious oraz Scientix.  

inf. nad. PP 17