Jej sygnatariuszami zostali:  Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – czeski partner Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Mikroregión Kysucký Triangel oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ – polski partner Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.
 
Umowę za stronę polską podpisali Wójt Jasienicy, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Janusz Pierzyna oraz Prezydent Jastrzębia-Zdroju, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Marian Janecki. Stronę polską podczas uroczystości reprezentowali także Wójt Istebnej Danuta Rabin oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Bogdan Kasperek.

Umowa stanowi, że współpraca odbywać się będzie na płaszczyźnie samorządów lokalnych i instytucji publicznych, organizacji  pozarządowych oraz przedsiębiorców w różnych dziedzinach między innymi: planowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury, transportu i komunikacji, ochrony środowiska, turystyki czy bezpieczeństwa publicznego.

Dodajmy, że to nie pierwsza inicjatywa współpracy z partnerami ze strony słowackiej. Już od wielu miesięcy z udziałem partnerów z tego kraju nasze Stowarzyszenie wdraża inicjatywę EuroInstytutu PL-CZ-SK – ośrodka szkoleniowo-doradczego dla pogranicza Polski, Czech i Słowacji.

Źródło: www.olza.pl