W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

29.04.2013 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Szkolenie dzieci i młodzieży w Japonii”. Ofertę złożył Klubu Judo KOKA Jastrzębie z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14 B w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od  06.05.2013 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.