Projekt ten wpisuje się w jubileusz 50-lecia miasta Jastrzębie-Zdrój, a jego celem jest przede wszystkim budowanie więzi regionalnych oraz wydobywanie zatartej w pamięci społeczności lokalnej historii miasta. 

Projekt „Jastrzębie-Zdrój – moje miasto, moja historia” realizowany będzie od maja do czerwca i obejmować będzie następujące wydarzenia: wystawę fotografii Stanisława Sputo „Moje Jastrzębie”, warsztaty artystyczne „Historia w obrazach”, wykłady: „Jastrzębie-Zdrój – początki”, „Dzieje uzdrowiska” oraz „Jastrzębie-Zdrój na tle miast zbudowanych od podstaw. Ewenement demograficzno-socjologiczny” oraz „Histwalking” – czyli wędrówkę śladami historii Jastrzębia-Zdroju.